#không dùng tiền mặt

Ngày nông dân không dùng tiền mặt
12:02 01/12/2021

Ngày 1/12, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp chỉ đạo Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt tổ chức hội thảo “Ngày nông dân không dùng tiền mặt”.