#không báo cáo dự kiến giao dịch

Vi phạm báo cáo, hai công ty bị phạt 180 triệu đồng
18:03 03/12/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra các quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn và Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường, với tổng số tiền 180 triệu đồng, do các vi phạm: không báo cáo về việc dự kiến giao dịch cổ phiếu; công bố thông tin sai lệch nhiều tài liệu.