#kết nạp Đảng nơi tuyến đầu

Lễ kết nạp Đảng nơi tuyến đầu chống dịch
21:03 12/10/2021

Ngày 12/10, Lễ kết nạp Đảng đặc biệt đã được tổ chức trực tuyến tại hai điểm cầu Bệnh viện Trung ương Huế và Trung tâm Hồi sức người bệnh Covid-19 thuộc Bệnh viện Trung ương Huế tại TP Hồ Chí Minh.