Chủ tọa kỳ họp.

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa 19 thông qua 25 Nghị quyết quan trọng

Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, ngày 4/8, Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Hà Nam khóa 19 hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra; các đại biểu đã tích cực thảo luận, đóng góp những ý kiến quan trọng vào 16 Báo cáo và xem xét, quyết định thông qua 25 Nghị quyết theo thẩm quyền, với sự nhất trí của 100% đại biểu HĐND tỉnh.