(Ảnh minh họa)

Tập trung triển khai, thực hiện Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương trong toàn quân

Bước vào năm 2022, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong toàn quân đã tập trung tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới (Nghị quyết 847).