#hướng dẫn sinh kế

Quan tâm hướng dẫn sinh kế để người lao động có việc làm ổn định
14:23 08/12/2021

Tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021 do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội chủ trì, phối hợp các cơ quan tổ chức vừa qua, các chuyên gia, nhà quản lý đề cập các nhóm giải pháp an sinh xã hội cho các nhóm dễ tổn thương trong bối cảnh dịch bệnh, chủ động thích ứng lâu dài khi dịch bệnh còn diễn biến phức tạp.