#hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

An Giang hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19
13:25 12/10/2021

Ngày 12/10, tại huyện Châu Thành, An Giang, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh An Giang đã tổ chức chương trình trao “Triệu phần quà Đại đoàn kết”, “Túi an sinh” hỗ trợ người dân trong tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.