#hơn 200 suất học bổng cho các em học sinh khó khăn