#hộ chiếu giả

Ronaldinho được tự do trong tháng 8
11:29 04/08/2020

Luật sư của Ronaldinho đang hoàn thiện những thủ tục cuối cùng để anh được tự do trong tháng 8. Huyền thoại người Brazil sẽ phải nhận tội, nộp phạt và xuất hiện định kỳ hằng tháng ở Paraguay trong thời gian tới.