#hoạt động chợ hoa Xuân

Kiểm tra hoạt động chợ hoa Xuân tại Hà Nội
20:16 22/01/2022

Chiều 22/1, Sở Công thương Hà Nội đã đi kiểm tra công tác tổ chức, triển khai một số điểm chợ hoa xuân trên địa bàn Thủ đô. Trong đó, tập trung kiểm tra việc phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân và bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19.