#hoa cắt cành

Công bố biện pháp xử lý kiểm dịch thực vật mới đối với hoa cắt cành xuất khẩu sang Australia
18:16 24/01/2022

Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã đạt được thỏa thuận với Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước Australia về biện pháp xử lý kiểm dịch thực vật mới đối với hoa cắt cành xuất khẩu sang Australia nhằm thay thế hoạt chất Glyphosate đã bị cấm sử dụng tại Việt Nam.