Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm phát biểu khai mạc Diễn đàn.

Khai mạc Diễn đàn thanh niên tình nguyện ASEAN mở rộng

Với chủ đề “Tình nguyện vì một cộng đồng bền vững và tự cường”, Diễn đàn thanh niên tình nguyện ASEAN mở rộng và Giải thưởng thanh niên tình nguyện ASEAN mở rộng năm 2022 là cơ hội cho thanh niên ASEAN+ trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tình nguyện.