Đại diện lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại lễ ký Thỏa thuận thực hiện Hiệp định bảo hiểm xã hội Việt Nam-Hàn Quốc theo hình thức trực tuyến.

Ký Thỏa thuận thực hiện Hiệp định bảo hiểm xã hội giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Thỏa thuận thực hiện Hiệp định song phương về bảo hiểm xã hội giữa Việt Nam và Hàn Quốc thống nhất lao động phái cử không tham gia bảo hiểm xã hội của bên ký kết kia trong khoảng thời gian được ghi tại chứng nhận đối tượng bảo hiểm xã hội. Việc miễn trừ bảo hiểm xã hội sẽ được chấp thuận khi người sử dụng lao động và người lao động nộp một bản gốc chứng nhận đối tượng bảo hiểm xã hội được cơ quan thực hiện hai bên cấp.
[Infographic] Những dấu mốc của Hiệp định về bảo hiểm xã hội giữa Việt Nam và Hàn Quốc

[Infographic] Những dấu mốc của Hiệp định về bảo hiểm xã hội giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Đầu tháng 12 vừa qua, Việt Nam và Hàn Quốc đã ký Thỏa thuận hành chính thực hiện Hiệp định về bảo hiểm xã hội giữa hai nước. Qua đó, Hiệp định song phương về bảo hiểm xã hội giữa Việt Nam và Hàn Quốc sẽ chính thức có hiệu lực từ thời điểm 1/1/2024.
Lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc. (Ảnh: Colab)

Sớm ký Thỏa thuận hành chính để thực hiện Hiệp định về bảo hiểm xã hội giữa Việt Nam-Hàn Quốc

Đến nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Cơ quan Hưu trí quốc gia Hàn Quốc đã thống nhất về nội dung Thỏa thuận hành chính triển khai Hiệp định song phương về bảo hiểm xã hội. Dự kiến, hai nước sẽ ký kết Thỏa thuận hành chính này vào đầu tháng 12/2023, và Hiệp định song phương về bảo hiểm xã hội giữa Việt Nam-Hàn Quốc dự kiến sẽ có hiệu lực từ tháng 1/2024.