Quang cảnh Hội thảo tại điểm cầu thành phố Côn Minh.

Hội thảo học thuật quốc tế “Di sản Hồ Chí Minh với quan hệ Việt Nam-Trung Quốc”

Ngày 8/8, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh, Trung Quốc phối hợp các đơn vị liên quan, chuyên gia, học giả hai nước Việt Nam và Trung Quốc tổ chức Hội thảo học thuật quốc tế “Di sản Hồ Chí Minh với quan hệ Việt Nam-Trung Quốc”.