Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Cầm phát biểu ý kiến thảo luận. (Ảnh: DUY LINH)

Bổ sung nguyên tắc Nhà nước thống nhất quản lý về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Cầm, thực hiện nguyên tắc lấy người bệnh làm trung tâm và để bảo đảm quyền lợi của người bệnh, trong bối cảnh hệ thống y tế công ngày càng quá tải và nguy cơ dịch bệnh ngày càng gia tăng thì thẩm quyền quyết định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cần thực hiện theo nguyên tắc Nhà nước thống nhất quản lý về giá.
Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình Nguyễn Văn Huy phát biểu ý kiến thảo luận. (Ảnh: DUY LINH)

Quan tâm bố trí đủ nguồn lực để nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra huyện

Đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ cần quan tâm bố trí đủ nguồn lực về con người, sớm kiện toàn tổ chức, biên chế, bảo đảm các điều kiện cần thiết để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thanh tra huyện, để thanh tra huyện đủ năng lực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận 6 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết

Sáng 7/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận, góp ý kiến về 6 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Đây là Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 2 của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.