Việt Nam đang trên lộ trình tháo gỡ những nút thắt của hạ tầng hàng không. (Ảnh: Shutterstock)

Hạ tầng sân bay: Yếu tố góp phần “kích hoạt” nền kinh tế

Trên thế giới có không ít khu vực, quốc gia đo lường sức khỏe của nền kinh tế nhờ hạ tầng hàng không. Bởi khi mảnh ghép này được chú trọng phát triển sẽ tạo ra động lực và nền tảng để thúc đẩy những ngành phụ thuộc như du lịch, logistics, xuất nhập khẩu hay các nhóm ngành dịch vụ… tiến xa hơn.