Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Quảng Nam tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đi vào hoạt động sau đại dịch

Hội đồng nhân dân tỉnh cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường kiểm soát tốt dịch Covid-19 để tạo tiền đề cho phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội. Đồng thời tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp đi vào hoạt động ổn định sau đại dịch; tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các công trình trọng điểm; triển khai hiệu quả Chương trình mở cửa, thu hút mạnh mẽ khách du lịch đến Quảng Nam.