Cán bộ Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Thương mại Hoàng Long Vina tặng sách về lịch sử cho các địa phương vùng sâu, vùng xa.

Tặng 2 triệu cuốn sách về lịch sử cho học sinh cấp tiểu học vùng sâu, vùng xa

Nhân dịp khai giảng năm học mới 2022-2023, Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Thương mại Hoàng Long Vina quyết định tặng 2 triệu cuốn sách về lịch sử cho học sinh vùng sâu, vùng xa của tỉnh Phú Yên, các địa phương Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long và một số tỉnh miền núi phía bắc.