#gói hỗ trợ 38 nghìn tỷ đồng

[Infographic] Kết quả hỗ trợ an sinh trong dịch Covid-19 từ Nghị quyết 68 và Nghị quyết 116
17:33 18/10/2021

Đến nay, nguồn kinh phí thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động trong đại dịch Covid-19 đã lên tới gần 21,89 nghìn tỷ đồng, hỗ trợ cho 24,26 triệu lượt đối tượng. Gói hỗ trợ 38 nghìn tỷ đồng theo Nghị quyết số 116/NQ-CP, Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg đã chi trả gần 1.000 tỷ đồng cho hơn 425 nghìn lao động.

Người lao động “đón nhận” hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp
10:09 09/10/2021

Để triển khai Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thời điểm này, toàn ngành bảo hiểm xã hội đang tập trung tổng lực triển khai chính sách hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đến người lao động. Phương châm là “nhanh nhất, hiệu quả nhất”.