#gội đầu

Về Lai Châu vui hội té nước, gội đầu
18:13 10/04/2022

Té nước, gội đầu là những nghi thức, hoạt động đặc biệt mang ý nghĩa tâm linh diễn ra trong Lễ hội Then Kin Pang của người Thái trắng ở Phong Thổ (Lai Châu).