#"giáo dục"

Không kiểm tra, đánh giá định kỳ những nội dung học sinh tự học
14:40 17/09/2021

Chỉ yêu cầu tối thiểu cần đạt với mỗi môn học/lớp học, không yêu cầu học sinh thực hiện các nội dung học tập nâng cao, trùng lặp giữa các môn học là những nội dung trong hướng dẫn chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông năm học 2021-2022 ứng phó với dịch bệnh do Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành.