#đường bay trục

Các đường bay trục được tăng tần suất lên 16 chuyến/ngày
16:33 30/11/2021

Ngày 30/11, Bộ Giao thông vận tải đã ký quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ ban hành kèm theo Quyết định số 1840 ngày 20/10 của Bộ trưởng Giao thông vận tải, đường bay Hà Nội – TP Hồ Chí Minh được phép tăng tần suất lên 16 chuyến/ngày từ ngày mai, 1/12.