#dự án lớn

Nam Định “gỡ khó” trong giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án lớn
17:04 13/05/2022

Ngày 13/5, Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Nam Định giai đoạn 2022-2025 tổ chức hội nghị, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua. Nhiều ý kiến đã được các lãnh đạo tỉnh, huyện nêu ra để “gỡ khó” trong công tác được xem là rất phức tạp này.