#đồng chí Đặng Ngọc Sơn

Khơi dậy khát vọng, ý chí phát triển đất nước là điểm nhấn của Đại hội XIII
15:54 26/01/2021

Trả lời báo chí bên lề phiên khai mạc Đại hội lần thứ XIII của Đảng ngày 26-1, đồng chí Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, Hà Tĩnh đặc biệt quan tâm đến phát triển nông nghiệp, nông thôn và nhất là thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Và nội dung phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh trong các dự thảo văn kiện trình Đại hội là phù hợp với thực tiễn của Hà Tĩnh nói riêng và cả nước nói chung.