#doanh nghiệp ở Đồng Nai

Nhiều doanh nghiệp ở Đồng Nai áp dụng “ba tại chỗ”
11:16 21/07/2021

Tại Đồng Nai, để duy trì sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, lây lan nhanh, khó kiểm soát, nhiều doanh nghiệp đã áp dụng “ba tại chỗ”. Lãnh đạo địa phương này cũng truyền đi thông điệp mạnh mẽ, chỉ cho phép doanh nghiệp hoạt động khi bảo đảm các điều kiện an toàn.