#doanh nghiệp bị ảnh hưởng

Miễn phí dịch vụ điện cho hộ nghèo, ảnh hưởng dịch bệnh
17:28 14/01/2022

Thực hiện “Tháng Tri ân khách hàng 2021” do Tổng Công ty Điện lực miền trung (EVNCPC) phát động, các đơn vị điện lực trên địa bàn miền trung-Tây Nguyên đang triển khai chương trình miễn phí dịch vụ điện bằng những hành động thiết thực như hỗ trợ mua sắm vật tư, thiết bị điện mới, thay thế các thiết bị hỏng, lắp đặt lại hệ thống dây dẫn để bảo đảm an toàn.