#di sản văn hóa-lịch sử chiến thắng Bạch Đằng

Quảng Ninh, Bắc Giang và Hải Dương thúc đẩy liên kết vùng
17:35 22/01/2022

Ngày 22/1, tại Quảng Ninh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh: Quảng Ninh, Bắc Giang và Hải Dương tổ chức Hội nghị hợp tác giữa 3 địa phương để trao đổi và thống nhất những nội dung nhằm thúc đẩy liên kết vùng giữa 3 tỉnh giai đoạn 2022-2025.