#điều trị tầng 2

Tăng cường chi viện cho tầng điều trị thứ 2
10:35 13/09/2021

Nếu không can thiệp kịp thời để bệnh nhân Covid-19 tiến triển nặng nhanh, phải chuyển lên tầng 3 điều trị, cơ hội để cứu sống rất mong manh. Trong khi đó, các bệnh viện dã chiến ở tầng 2 được cho là có ý nghĩa “đánh chặn từ xa” vẫn đang đối mặt với thiếu thốn cả về nhân lực và trang thiết bị y tế.