#diễn viên Lữ Đắc Long

Nghệ sĩ đóng thế Lữ Đắc Long: Cảm ơn cuộc đời cho tôi thêm lần sống
16:48 09/08/2021

Hành trình từ lúc cận kề cái chết cho đến khi hồi phục của một người bệnh Covid-19 cho chúng ta thấy, sự sống quý giá biết chừng nào. Khi đã được sống, chắc chắn rằng ai trong chúng ta cũng sẽ làm điều tốt đẹp hơn cho đồng bào của mình trong dịch bệnh, cho một xã hội nhân văn hơn. Đó là lời kể của người bệnh, nghệ sĩ đóng thế (cascadeur), diễn viên võ thuật Lữ Đắc Long…