Diễn đàn Khu vực ASEAN lần thứ 29.

Đối thoại thực chất, trao đổi sâu rộng về các vấn đề khu vực và quốc tế

Chiều 5/8, tại Phnom Penh, Campuchia, trong khuôn khổ Hội nghị AMM-55, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã dự Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) lần thứ 29. Các nước điểm lại tình hình hoạt động và đề xuất định hướng phát triển ARF thời gian tới. Các nước dành nhiều thời gian trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế.