#dân tộc thiểu số

Nâng cao nhận thức cho thanh, thiếu niên dân tộc thiểu số phòng, chống tảo hôn và mua bán người
19:47 05/05/2022

Ngày 5/5, tại Quảng Bình, Hội thảo trực tuyến truyền thông nâng cao nhận thức cho thanh, thiếu niên dân tộc thiểu số phòng, chống tảo hôn và phòng, chống mua bán người do Viện Nghiên cứu phát triển xã hội, Tổ chức Plan International tại Việt Nam phối hợp Tỉnh đoàn Quảng Bình tổ chức. Hội thảo được kết nối đến các điểm cầu Hà Giang, Lai Châu và Quảng Trị. 

Để chính sách của Đảng, Nhà nước đến gần với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
10:27 10/12/2021

Vấn đề tuyên truyền ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới là vấn đề không mới. Đảng và Nhà nước đã ban hành và triển khai nhiều chính sách phát triển vùng dân tộc thiểu số. Công tác tuyên truyền đã có nhiều thành tựu đáng kể trong lĩnh vực thông tin và gợi mở ra nhiều phương hướng trong giai đoạn mới.