#đánh giá chính sách

Đánh giá thận trọng, chắc chắn các chính sách đặc biệt, đặc thù
19:23 08/12/2021

Chiều 8/12, thảo luận tại phiên họp các nội dung về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 và một số nội dung khác, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng: Các cơ chế, chính sách đặc biệt, đặc cách, đặc thù cần được xem xét một cách kỹ lưỡng, thận trọng, bảo đảm tinh thần “nhanh nhưng phải đúng, phải chắc chắn và hiệu quả”.