Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long và các đại biểu dự phiên họp.

Quản lý, sử dụng hiệu quả vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp

Ngày 11/8, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục chương trình tại Phiên họp thứ 14, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về việc bổ sung dự án Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.