Quang cảnh phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 15/8. (Ảnh: DUY LINH)

Giải quyết việc sử dụng trái phép thông tin khách hàng, kinh doanh đa cấp

Theo ý kiến của các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) khi ra đời cần phù hợp với các chủ trương của Đảng, hệ thống pháp luật, những điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, đồng thời phải giải quyết các tồn tại, vướng mắc gây bức xúc, phương hại đến người tiêu dùng.