#cứu trợ lũ lụt

Cứu trợ cần an toàn, đúng đối tượng, đúng nhu cầu
06:55 24/10/2020

Những ngày qua, cùng với Trung ương, chính quyền các địa phương, nhiều cá nhân, tổ chức cũng đã đứng ra quyên góp, vận động và tổ chức cứu trợ cho đồng bào bị ảnh hưởng lũ lụt. Tinh thần tương thân, tương ái là rất quý báu, tuy nhiên cần thực hiện việc cứu trợ an toàn, đúng đối tượng, đúng nhu cầu là vấn đề đặt ra hiện nay.