Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị.

Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiện đại và hội nhập

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, phát triển mạnh mẽ thị trường khoa học công nghệ là một trong các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả, tăng sức cạnh tranh trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Quang cảnh Hội thảo.

Đẩy mạnh chuyển đổi số để thành phố Hải Phòng phát triển nhanh, bền vững

“Đẩy mạnh chuyển đổi số để tạo bước phát triển nhanh, bền vững thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” là chủ đề Hội thảo khoa học cấp bộ, do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Thành ủy Hải Phòng phối hợp tổ chức sáng 9/8, tại thành phố Hải Phòng.