#công tác thanh tra

Cần bổ sung quy định về vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong công tác thanh tra
15:32 01/04/2022

Theo ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi) cần bổ sung quy định về giám sát của Mặt trận đối với hoạt động thanh tra để có thêm biện pháp giám sát mang tính xã hội nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.