#công nghệ số

Tổ chức phiên tòa trực tuyến hướng đến xây dựng tòa án điện tử
17:48 23/10/2021

Tổ chức phiên tòa trực tuyến là yêu cầu cần thiết trong tình hình hiện nay, bảo đảm tư pháp không chậm trễ trong bối cảnh dịch bệnh, góp phần nâng cao hiệu quả năng lực hoạt động của tòa án, từng bước chuyên nghiệp, hiện đại, hướng đến xây dựng tòa án điện tử.

Nỗ lực thực hiện bảo đảm an ninh lương thực
16:32 19/08/2021

Sự đứt gãy trong lưu thông hàng hóa là động lực để phát triển các nền tảng số như: thương mại điện tử; số hóa và cải tiến hệ thống truy xuất nguồn gốc, dịch vụ hậu cần, vận tải, kiểm tra kiểm soát chất lượng và an toàn dịch bệnh.

Sự khác biệt giữa Chính phủ điện tử và Chính phủ số
16:32 06/11/2020

Theo Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, khác biệt cốt lõi của Chính phủ số, đó là sử dụng dữ liệu để ra quyết định và coi dữ liệu như là một loại tài nguyên mới, đó là chuyển đổi về cách thức ra quyết định của cơ quan chính quyền dựa trên các báo cáo bản giấy sang dựa trên dữ liệu phân tích, định lượng và tổng hợp từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau.