#chuyển trạng thái phòng

Điện Biên chuyển trạng thái phòng, chống dịch mới
12:22 28/10/2021

Thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết 128-NQ/CP, Điện Biên đã cho phép các hoạt động: vận chuyển khách (đường bộ, hàng không), nhà hàng ăn uống, dịch vụ thiết yếu… được hoạt động trở lại với điều kiện tuân thủ nghiêm các quy định phòng dịch.