#chuyển quyền sở hữu cổ phiếu

Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu, cấp mã giao dịch cho các công ty
15:37 08/01/2022

Theo Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), tuần qua, trung tâm đã cấp mã giao dịch cho Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers, Tổng Công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải-CTCP và chuyển quyền sở hữu hơn 59 nghìn cổ phiếu MBB cho các nhà đầu tư.

Cấp mới nhiều mã chứng khoán trong tuần qua
07:11 21/11/2020

Ngày 21-11, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, trong tuần qua, VSD đã cấp nhiều mã giao dịch chứng khoán và chuyển quyền sở hữu cổ phiếu cho các nhà đầu tư.