#chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Thái Nguyên bảo vệ đất trồng chè
14:46 27/02/2022

Thái Nguyên là tỉnh dẫn đầu cả nước về diện tích, năng suất, sản lượng, giá trị thu nhập trên một ha đất trồng chè. Về chất lượng, được mệnh danh là “Đệ nhất danh trà”. Tuy nhiên, do có nhiều công trình, dự án phát triển hạ tầng, công nghiệp, du lịch, phát triển dân cư... nên diện tích trồng chè có nguy cơ giảm. Trước tình hình đó, tỉnh chỉ đạo các địa phương bảo vệ diện tích đất trồng chè.