#chương trình kỳ họp cuối năm

Cà Mau thông qua 28 nghị quyết trong kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh
17:51 04/12/2021

Sau gần 2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, chiều 4/12, Kỳ họp thứ 4 khóa X của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung và tiến hành bế mạc sau khi thực hiện quy trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh.