#chín tháng 2020

Doanh nghiệp thành lập mới tăng 2,9%
15:26 29/09/2020

Ngày 29-9, Tổng Cục Thống kê cho biết, trong chín tháng năm 2020, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt 133,6 nghìn doanh nghiệp, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước.

Thu hút vốn FDI đạt hơn 21 tỷ USD
10:14 28/09/2020

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20-9-2020, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần (GVMCP) của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đạt 21,20 tỷ USD, bằng 81,1% so với cùng kỳ năm 2019.