#chính sách đặc thù

Cần chính sách đặc thù để cải tạo chung cư cũ
14:49 13/04/2021

Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội và Liên hiệp các Hội khoa học Kỹ thuật Hà Nội vừa tổ chức Hội thảo “Cải tạo chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025”, nhằm nhận diện các khó khăn, vướng mắc. 

Bổ sung chính sách đặc thù hỗ trợ giải phóng mặt bằng Bãi rác Nam Sơn
19:23 04/08/2020

UBND thành phố Hà Nội vừa cho phép UBND huyện Sóc Sơn được áp dụng một số cơ chế, chính sách đặc thù về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn giai đoạn II và Dự án di dân vùng ảnh hưởng môi trường.