#chấn chỉnh phòng

Cà Mau chỉ đạo chấn chỉnh phòng, chống dịch Covid-19
17:32 24/09/2021

Theo phản ánh của nhân dân, một số địa phương trong tỉnh thực hiện phong tỏa nơi có người nhiễm Covid-19 (F0) chưa chặt chẽ; việc thiết lập các trạm, chốt khoanh vùng khu vực phong tỏa chưa hợp lý; công tác phòng, chống dịch tại một số nơi trên địa bàn tỉnh vẫn chưa nghiêm.