#cập nhật diễn biến Covid-19

Ngày 27/11, Việt Nam có hơn 13 nghìn ca Covid-19 mới
19:08 27/11/2021

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính từ 16 giờ ngày 26/11 đến 16 giờ ngày 27/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 13.063 ca nhiễm mới, trong đó 15 ca nhập cảnh và 13.048 ca ghi nhận trong nước (giảm 46 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố (có 7.160 ca trong cộng đồng). 

Cả nước thêm 13.109 ca nhiễm mới, TP Hồ Chí Minh gần 2.000 ca
18:20 26/11/2021

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính từ 16 giờ ngày 25/11 đến 16 giờ ngày 26/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 13.109 ca nhiễm mới, trong đó 15 ca nhập cảnh và 13.094 ca ghi nhận trong nước (tăng 665 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố (có 7.288 ca trong cộng đồng). 

Ngày 25/11, số ca nhiễm mới vọt lên 12.450 ca
18:30 25/11/2021

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính từ 16 giờ ngày 24/11 đến 16 giờ ngày 25/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 12.450 ca nhiễm mới, trong đó 21 ca nhập cảnh và 12.429 ca ghi nhận trong nước (tăng 640 ca so với ngày trước đó) tại 59 tỉnh, thành phố (có 6.842 ca trong cộng đồng). 

Ngày 24/11 thêm 11.811 ca nhiễm mới
18:16 24/11/2021

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính từ 16 giờ ngày 23/11 đến 16 giờ ngày 24/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 11.811 ca nhiễm mới, trong đó 22 ca nhập cảnh và 11.789 ca ghi nhận trong nước (tăng 663 ca so với ngày trước đó) tại 59 tỉnh, thành phố (có 6.578 ca trong cộng đồng). 

Ngày 23/11, Việt Nam có 11.132 ca Covid-19 mới
18:44 23/11/2021

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính từ 16 giờ ngày 22/11 đến 16 giờ ngày 23/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 11.132 ca nhiễm mới, trong đó 6 ca nhập cảnh và 11.126 ca ghi nhận trong nước (tăng 827 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố (có 6.010 ca trong cộng đồng).

Cả nước thêm 10.321 ca nhiễm mới, TP Hồ Chí Minh 1.547 ca
18:20 22/11/2021

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính từ 16 giờ ngày 21/11 đến 16 giờ ngày 22/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 10.321 ca nhiễm mới, trong đó 22 ca nhập cảnh và 10.299 ca ghi nhận trong nước (tăng 417 ca so với ngày trước đó) tại 58 tỉnh, thành phố (có 5.647 ca trong cộng đồng).

Ngày 17/11 thêm gần 10 nghìn ca nhiễm mới
18:18 17/11/2021

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính từ 16 giờ ngày 16/11 đến 16 giờ ngày 17/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 9.849 ca nhiễm mới, trong đó 10 ca nhập cảnh và 9.839 ca ghi nhận trong nước (tăng 198 ca so với ngày trước đó) tại 56 tỉnh, thành phố (có 4.956 ca trong cộng đồng).

Ngày 13/11, Việt Nam có 8.467 ca nhiễm mới
19:32 13/11/2021

Tính từ 16 giờ ngày 12/11 đến 16 giờ ngày 13/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 8.467 ca nhiễm mới, trong đó 16 ca nhập cảnh và 8.451 ca ghi nhận trong nước (giảm 495 ca so với ngày trước đó), trong đó có 3.940 ca trong cộng đồng. 

Ngày 11/11: Thêm 8.162 bệnh nhân Covid-19 mới, Việt Nam vượt mốc 1 triệu ca
18:11 11/11/2021

Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, tính từ 16 giờ ngày 10/11 đến 16 giờ ngày 11/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 8.162 ca nhiễm mới, trong đó 17 ca nhập cảnh và 8.145 ca ghi nhận trong nước (tăng 227 ca so với ngày trước đó) tại 56 tỉnh, thành phố (có 3.951 ca trong cộng đồng). Như vậy, Việt Nam đã vượt mốc 1 triệu ca nhiễm Covid-19.

Ngày 8/11 cả nước thêm 7.988 ca nhiễm mới, TP Hồ Chí Minh 1.316 ca
18:13 08/11/2021

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính từ 16 giờ ngày 7/11 đến 16 giờ ngày 8/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 7.988 ca nhiễm mới, trong đó 34 ca nhập cảnh và 7.954 ca ghi nhận trong nước (tăng 323 ca so với ngày trước đó) tại 55 tỉnh, thành phố (có 2.237 ca trong cộng đồng).