#cấp mã giao dịch

Thay đổi thông tin, cấp mã giao dịch cho các công ty
15:32 27/02/2022

Theo Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), tuần qua, trung tâm đã thay đổi thông tin thành viên lưu ký cho hai công ty chứng khoán và cấp mã giao dịch cho Công ty cổ phần Cấp nước sinh hoạt Châu Thành.

Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu, cấp mã giao dịch cho các công ty
15:37 08/01/2022

Theo Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), tuần qua, trung tâm đã cấp mã giao dịch cho Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers, Tổng Công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải-CTCP và chuyển quyền sở hữu hơn 59 nghìn cổ phiếu MBB cho các nhà đầu tư.