#cấp mã chứng khoán

Thay đổi thông tin thành viên lưu ký, cấp mã giao dịch cho các công ty
11:58 04/04/2021

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, tuần qua, VSD đã cấp mã chứng khoán và thanh đổi, cấp giấy chứng nhận thành viên lưu ký cho các công ty: Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín, Chứng khoán Thủ Đô và Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Á.

Cấp mã chứng khoán cho hai công ty cổ phần
14:40 27/03/2021

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, tuần qua, trung tâm đã cấp mã giao dịch chứng khoán cho hai công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa và Xây dựng và Kinh doanh nhà Vĩnh Phúc.