#cải cách chính sách tiền lương

Người lao động trông chờ tăng lương
05:35 08/04/2022

Từ ngày 1/4, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tiến hành điều tra lao động, tiền lương và mức sống tối thiểu tại hai nghìn doanh nghiệp ở 18 địa phương, nhằm làm căn cứ xây dựng các nội dung về lương tối thiểu vùng năm 2023 và các chính sách liên quan.