#bủa lưới rùng

Ngư dân đi lùi “kéo” mặt trời lên
11:30 23/06/2022

Khi mặt biển đang bị màn đêm bao bọc, ngư dân vùng biển ngang Hà Tĩnh đã í ới gọi nhau ra biển bủa lưới rùng, một loại hình đánh bắt hải sản gần bờ được gọi bằng cái tên quen thuộc -  “Nghề đi lùi”.